Misyon & Vizyon

İzmit Tarih Koridoru Derneği, Kocaeli ili, İzmit ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tarih Koridoru Bölgesi hakkında, kültürel, sanatsal, tarihsel ve akademik çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur. Dernek, Tarih Koridoru’nu içerisinde bulunduran alanın korunması, yaşatılması ve turizme kazandırılması için çalışmalar yapılmasını amaçlamaktadır. Ulusal ve evrensel değerleri esas alarak, tüm insanlarımızın toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Tarih ve doğanın kaynaştığı, Anadolu’nun Batı’ya kavuştuğu, İzmit’in en eşşsiz noktalarından birinde bulunan Tarih Koridoru’nu, İzmit Tarih Koridoru Derneği olarak daha görünür kılmak için çalışmak önceliğimizdir.  Tarih Koridoru Derneği olarak, en önemli görevimiz; tarih koridoru hakkında kültürel, sanatsal ve akademik çalışmalar yaparak bölgenin bir cazibe merkezi olmasını sağlamaktır.  Bu nedenle, bölgenin korunması, yaşatılması ve turizme kazandırılması için çalışmalar gerçekleştirilecek ve toplumun tüm paydaşları ile etkileşim içerisinde bulunulacaktır.

İzmit Tarih Koridoru Derneği, gerçekleştireceği çalışmalar ile tarih koridoru alanının ve İzmit’in ulusal bir bölge olmaktan çıkarak, uluslararası tanınılırlığa kavuşmasını sağlayacaktır. Genelde İzmit, özelde ise tarih koridoru üzerinde yapılacak araştırmalar ile kent kimliği, kültürü, folkloru ve hafızasına önemli katkılar yapılacak, bölge dünya turizmi için vazgeçilmez bir konum halini alacaktır. Derneğimiz, pek çok doküman ve fotoğrafı titizlikle tarayarak, akademisyen, araştırmacı ve öğrenciler için hazine niteliğinde bir elektronik arşiv oluşturacaktır.